Jeg bruker ikke Smittestopp — FHI har ikke min tillit

Jeg vil ikke installere Smittestopp.
Nei, FHI, jeg vil ikke prøve igjen.

Støvet har lagt seg etter torsdagens lansering av Smittestopp. Jeg kommer ikke til å installere appen. FHI har ikke lenger min tillit i denne saken:

 • FHI har valgt dårlige rådgivere
 • FHIs oppdragsgivere har mistet gangsynet
 • FHI overkjører personvernet
 • FHI har tatt min tillit for gitt

FHI har valgt dårlige rådgivere

Simulas Kyrre Lekve har blitt sendt ut ved flere anledninger for å forsvare løsningsvalgene. Det har endt opp i følgende tragikomiske uttalelser:

Åpen kildekode er viktig for å rette opp feil, men det brukes for apper som skal vare lenge, og det skal ikke denne appen.

Ja, man må stole på kongen. Kongen har vedtatt dette i statsråd. Det ligger et grunnleggende tillitsforhold her, ja.

Det suverent verste rådet er å samle inn sporingsloggene til et sentralt lager. Løsningsvalget ville fortsatt vært diskutabelt selv om det var eneste alternativ, og man i tillegg var 100% sikker på at appen vil ha en effekt. Det finnes alternativer, og effekten er tvilsom.

For hvem vet om appen virker? «Korona kan ikke bekjempes gjennom ukritisk teknologioptimisme» skriver Ida Aalen. Det er fullt mulig at appen ikke har effekt, eller til og med at den virker mot sin hensikt. Jeg skal ærlig innrømme at jeg heiet på digital smittesporing for en måned siden, inspirert av tilsynelatende suksess i flere asiatiske land. Nå vet vi mer, og troen på at appen noen gang vil bli effektiv er synkende.

Simula har ikke forstått at åpenhet og ydmykhet er forutsetninger for tillit. Jeg er glad i Kongen og har generelt stor tillit til myndighetene. Simula har jeg mistet tilliten til.

FHIs oppdragsgivere har mistet gangsynet

Erna Solberg (41.20): Personlig mener jeg at hvis vi vil ha hverdagen og friheten tilbake, må vi ha flest mulig som laster ned denne appen. At man vil ha lengre tid med inngripende andre tltak, blir jo selvfølgelig også et politisk valg for de som ikke velger å ikke bruke dette.

Bent Høie (med et ertende smil om munnen — 41.40): …så jeg håper de som ikke laster ned appen da har en liten notisbok der de noterer hvem de er sammen med, nærmere enn 2 meter i 15 minutter…

Norges ledere sier altså at vi nå velger mellom en app og frihet. Men det er frivillig, da. Regjeringen har mistet gangsynet.

FHI overkjører personvernet

Personvernsvurderingen til FHI omfatter ikke analyse og innsyn, fordi løsningen ikke er ferdig. Allikevel samles det inn sporingsdata for alle som bruker appen. Anonymiseringsløsningen er heller ikke ferdig. Hvordan kan dette være godt personvern?

Så lanserer Apple og Google et felles initiativ for desentralisert, anonym smittesporing. FHI sier at det er viktig å komme i gang, så kan de eventuelt sammenligne med løsninger fra Apple og Google senere.

På fredag publiserte EU-parlamentet en resolusjon med krystallklare råd om desentralisert lagring, dataminimering og åpen kildekode:

The EU Parliament resolution is crystal clear on contact-tracing apps: decentralized storage of data; principles of data protection by design and data minimization; people should be able to verify both the underlying protocol & check the code itself

FHI har imidlertid klokkertro på egen løsning, innrømmer ikke feil, og har ingen umiddelbare planer om å endre tilnærming.

FHI har tatt min tillit for gitt

Men mange i Norge er også redde. I krise er det spesielt viktig å trå varsomt og ikke utnytte folks frykt. Balansen mellom å vise handlekraft og samtidig utøve nødvendig tilbakeholdenhet er vanskelig. Etter lanseringen på torsdag, har det gradvis gått opp for meg at dette har gått for langt. For mange ansvarlige personer har sluttet å tenke fornuftig. FHI har tatt min tillit for gitt, sammen med sine rådgivere og oppdragsgivere.

Kan tilliten gjenoppbygges?

 • Publisering av effektmål som viser hvor effektivt appen oppnår de tre ulike formålene; kontaktsporing, analyse og forskning.
 • Et dashboard med fortløpende måling av effektene, gjerne med revisjon av en tredjepart.
 • At Smittestopp endres eller skrotes hvis effektmålene ikke oppnås.
 • Endring til desentralisert, anonym kontaktsporing så snart Apple og Google publiserer sine APIer.
 • Et tydelig skille mellom kontaktsporing og sentral lagring for forskning og analyse i to ulike apper.
 • En offensiv plan for å åpne koden.
 • At FHI slutter å samle inn data før personvernsvurderingen er på plass og koden for analyse og anonymisering er åpent tilgjengelig.

Hver enkelt av oss må ta en selvstendig beslutning om å installere Smittestopp eller ikke. Mitt valg står jeg inne for, og jeg vil verken fraråde eller anbefale Smittestopp for andre. Jeg tror det mest effektive tiltaket er storskala, distribuert testing.

Hvis det mot formodning viser seg at Smittestopp blir et kritisk verktøy for å kontrollere smittespredning, og det er den eneste og beste tilnærmingen, skal jeg være den første til å snu, og installere appen.

CTO i Bekk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store